Atenție: Anul acesta, începând cu luna mai, vă invităm să fiți alături de noi pentru o nouă inițiativă „Europa, casa noastră”.Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut și au participat la ediția precedentă!

Valea Trotuşului în secolul XX.Aspecte ale vieţii cotidiene

< Inapoi
Titlu Valea Trotuşului în secolul XX.Aspecte ale vieţii cotidiene
Coordonator PRISACARIU ELENA MIHAELA
Scoala COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE GHIKA" COMANESTI
Descriere

Identificarea unor aspecte ale istoriei locale, din secolul al XX-lea, pornind de la realizarea unor interviuri de catre elevi . 

Scop

 Extinderea cercetării ar putea duce la creşterea interesului elevilor proveniţi din oraşe si comune de pe Valea Trotuşului şi pentru istoria locală, dar prin aceasta şi pentru cea naţională şi universală. Participarea elevilor în proiect va determina şi crearea unor noi abilităţi, dezvoltarea  relaţiilor dintre generaţii, lucrul în echipă. Cunoaşterea trecutului din  jurul nostru trebuie să reprezinte o componentă importantă a oricărui demers didactic în cadrul orelor de istorie.

Mijloace

umane-elevi, materiale , cd-uri, bibliografie, tomuri de hârtie 

Perioada anul şcolar 2014-2015
Locatie COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE GHIKA COMĂNEŞTI
Etape

Prezentarea proiectului în vederea  stimulării interesului elevilor pentru istoria orală, crearea grupelor de lucru .Realizarea ghidului de interviu şi identificarea eventualilor intervievaţi în funcţie de teme .Realizarea interviurilor şi transcrierea lor, participare la concursurile şcolare care au tematică asemănătoare studiului realizat .Realizarea unui cd care să cuprindă rezultele cercetării sau publicarea unui volumului şi lansarea acestora în cadrul unei întâlniri cu participarea echipei de proiect, a autorităţilor locale, părinţi .

Evenimente

-identificarea membrilor echipei de proiect din rândul elevilor din clasele IX+XI dar şi a voluntarilor

-parcurgerea unei bibliografii, realizarea ghidului de interviu , identificarea colaboratorilor din rândul părinţilor, vecinilor, reprezentaţilor comunităţi locale  din diverse localităţi de pe Valea Trotuşului

-aplicarea ghidului de interviu şi strângerea informaţiilor

- selectarea informaţiilor  obţinute în vederea realizării unei lucrări despre viaţa cotidiană în secolul XX

-realizarea lucrării

- editarea cd-ului şi prezentarea datelor principale comunităţii locale , colegilor, părinţilor-popularizare în presa locală şi pe internet 

Impact

Cunoaşterea de către elevi a istoriei locale, implicarea în scrierea istoriei, eliminarea diferenţelor între generaţii, promovarea valorilor locale în cadrul istoriei naţionale şi europene  dar şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în rândul elevilor 

Costuri

au fost suportate de cadrul didactic- 70 de cd-uri, 7 de topuri de hârtie 

Utilitate

Elevii au reuşit să cunoască altfel istoria , să se apropie de generaţia matură şi să facă corelaţii cu istoria învăţată  în cadrul orelor de istorie omunicare în rândul elevilor 

Rezultate

Crearea unei lucrări despre viaţa cotidiană în secolul XX în localităţile de pe Valea Trotuşului , diversificarea abilitatilor elevilor.  

Argumente

Implicarea elevilor în crearea unor lucrări despre istoria locală, prin intermediul mijloacelor oferite de istoria orale.

 

Proiect Lider European
Creat 2015-06-26 13:36:49
Modificat 2015-06-26 13:36:49

Fotografii

Thumb Creat Actiuni
photo 26-06-2015 14:02 Vezi

Căpraru Ecaterina

Nume Căpraru Ecaterina
Telefon 0729807785
Email capraruecaterina@yahoo.com
Tip Elev
Coordinator PRISACARIU ELENA MIHAELA
Rol Strangerea de informatii, realizarea unor interviuri, realizarea lucrarii.
Creat 2015-06-26 13:48:16
Modificat 2015-06-26 13:48:16

Gavrilă Andreea

Nume Gavrilă Andreea
Telefon 0752965851
Email andreeagavrila91@yahoo.com
Tip Elev
Coordinator PRISACARIU ELENA MIHAELA
Rol Realizarea de interviuri, realizarea lucrarii.
Creat 2015-06-26 13:49:46
Modificat 2015-06-26 13:49:46

Mardare Marina

Nume Mardare Marina
Telefon 0747438533
Email zuzy.marina@yahoo.com
Tip Elev
Coordinator PRISACARIU ELENA MIHAELA
Rol Realizarea de interviuri, realizarea lucrarii.
Creat 2015-06-26 13:51:13
Modificat 2015-06-26 13:51:13