Atenție: Anul acesta, începând cu luna mai, vă invităm să fiți alături de noi pentru o nouă inițiativă „Europa, casa noastră”.Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut și au participat la ediția precedentă!

Țările Uniunii Europene

Număr participanţi:15 Scurtă descriere de 2 fraze a subiectului propus: Colegii mei sunt încurajaţi să afle mai multe informaţii despre ţările U.E. şi să compare ceea ce ştiu cu cunoştinţele dobândite şi cu prejudecăţile ce le aveau înainte de a afla noile cunoştinţe. Să motiveze de ce proiectul lui este cel mai reuşit: Nu mi-am propus să fie cel mai reuşit, dar mi-am propus ca acest proiect să fie unul de cercetare, analiză, autoexaminare, de conştientizare culturală, de eliminare a prejudecăţilor şi sper că am reuşit în mare parte. Proiectul meu prezintă ţările U.E. şi am aplicat modelul „Ştiu - Vreau să Ştiu - Am învăţat” (Know – Want to Know - Learned). De ce am ales acest model? Pentru că scoate în evidenţă clar ceea ce ştiu colegii mei, (trecute în rubrica Ştiu) aspectele pe care doresc să le cunoască în timpul activităţii propuse de mine (consemnate în rubrica Vreau să Ştiu) şi ceea ce au dobândit (idei consemnate în rubrica Am învăţat). Ei scriu timp de 10 minute o listă cu ceea ce ştiu despre ţările U.E.. Apoi elaborez un tabel pe tablă şi iau de la fiecare câte o idee dintre cele scrise în caiete şi le trec la rubrica Ştiu. Este important ca întregul grup să fie de acord cu ideile scrise. ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT Tot în această etapă, am adus o coală mare de hârtie albă, goală, am mai adus conturul fiecărei ţări care este membră a U.E. şi i-am invitat pe colegii mei să realizeze o hartă a U.E. cu aceste contururi care reprezintă cele 27 de state membre, deci să aşeze ţările aşa cum sunt ele trecute pe o hartă. Acest lucru, am considerat eu că deja este ştiut, fiind învăţat deja de anul trecut. (această activitate se poate observa în pozele făcute). La etapa Vreau să ştiu…, colegii, în perechi, timp de 10 minute scriu ceea ce anume doresc să cunoască despre ţările din U.E., cunoştinţele despre care au îndoieli sau pe care doresc să le lămurească. După cele 10 minute, iau de la fiecare pereche câte o întrebare despre ţările U.E. şi o scriu pe tablă în rubrica Vreau să Ştiu… Etapa Am învăţat, se structurează în jurul întrebărilor: Care sunt cunoştinţele noi dobândite? Cum răspund acestea întrebărilor noastre iniţiale? Ce altceva aş mai vrea să mai aflu despre subiect? Există întrebări fără răspunsuri? Dacă sunt întrebări la care nu ştiu răspunsurile o să organizez grupuri de cercetare: stabilesc întrebările, specific sursele de informare (dicţionare, CD-uri, enciclopedii etc.), şi împart responsabilităţile pe grupuri. Valoarea acestei metode pe care doresc să-l aplic (am reuşit să-l aplic, până acum, până la penultima rubrică), constă în faptul că noile cunoştinţe sunt corelate cu cunoştinţele anterioare şi cu dorinţele colegilor exprimate prin întrebări de a afla lucruri noi. Nume: BĂILĂ DRAGOŞ CONSTANTIN Liceul: COLEGIUL ŢARA BÂRSEI, PREJMER, BRAŞOV Nume profesor coordonator: PALCU CLAUDIA