Atenție: Anul acesta, începând cu luna mai, vă invităm să fiți alături de noi pentru o nouă inițiativă „Europa, casa noastră”.Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut și au participat la ediția precedentă!

Euro - un simbol al unității în diversitatea europeanã

Am ales sã discut despre importanƫa monedei euro, deoarece sunt convinsã cã acest subiect este foarte important şi util în viaƫa oricãrui cetãƫean european. Din punctul meu de vedere, dacã moneda euro nu ar fi fost adoptatã, în Uniunea Europeanã lucrurile ar fi fost extrem de complicate. Cred cã Uniunea Europeanã ar fi fost ca o pãpuşa controlatã de mai mulƫi pãpuşari sau ca o maşinã condusã de mai mulƫi şoferi. Exceptând faptul cã euro este o monedã extrem de practicã, aceasta reprezintã şi unul dintre cele mai evidente semne ale integrãrii europene. Pe de o parte, Euro poate oferi multe beneficii, avantaje cetãƫenilor (financiare, economice), dar, pe de altã parte poate oferi şi o lectie de istorie, nouã, tinerilor: pe moneda euro intâlnim reprezentate stiluri arhitecturale din cele şapte epoci ale istoriei culturale europene. Contribuƫia mea a fost semnificativã. Consider cã m-am implicat foarte mult în acest proiect: am confecƫionat nenumãrate pliante cu ghicitori, sfaturi şi poezioare compuse de mine, şi am pictat harta celor 27 de state membre UE din care 17 au adoptat moneda euro. Am vrut ca proiectul meu sã nu fie o simplã prezentare sau un simplu referat; am dorit sã organizez o dezbatere pe aceastã temã, o masã rotundã în jurul cãreia eu şi colegii mei sã reuşim sã ne exprimãm în mod liber şi corect propriile noastre percepƫii, idei, puncte de vedere. În urma acestei activitãƫi am devenit mult mai încrezãtoare în propriile mele puteri reuşind pentru prima oarã sã mã exprim în mod liber fãrã a-mi fi teamã de o notã micã sau de o observaƫie rãutãcioasã venitã din partea unui coleg. Si iatã ce a ieşit: 1.27 au existat/ Şi 17 l-au adoptat/În zona euro n-au intrat toate/Dar o sã urmeze poate… 2. Cu euro te simƫi bogat/Şi vei fi mai câştigat/Iar dacã de muncã n-ai uitat/ Aduni “mãlai” imediat. 3.Euro de folosiƫi/ Mai mult economisiƫi/ Mai mult economisiƫi/Un omuleƫ o sã hrãniƫi/ Şi-o sã fiƫi mai multumiƫi. 4. Bani de vei falsifica/La “mititica” vei intra/Deci sã nu falsifici bani/ Cãci vei fi închis mulƫi ani. 5.La euro de nu treceam/Mai multe griji aveam/Dar cu o monedã comunã/ Parcã tot mai bine sunã. 6.La margini – culoarea racului/În mijloc – culoarea soarelui/În zona euro a intrat/Şi-n ’99 l-a adoptat. Nume: Argint Marina Nr.participanƫi: 25 elevi Nume profesor coordonator: Onicã Mihaela Grup Şcolar Industrial Tismana