Atenție: Anul acesta, începând cu luna mai, vă invităm să fiți alături de noi pentru o nouă inițiativă „Europa, casa noastră”.Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut și au participat la ediția precedentă!

Jurizarea etapei locale a concursului Lider European va începe pe 18 noiembrie

 În perioada 18 noiembrie – 7 decembrie va avea loc jurizarea proiectelor înscrise în faza locală a concursului Lider European. Criteriile de evaluare de care va ține cont juriul sunt: relevanţa proiectului pentru temele şi subiectele europene de actualitate (în ce măsură activităţile propuse se leagă de valorile şi subiectele europene), relevanţa implicării echipei de proiect şi a voluntarilor în desfăşurarea proiectului (cum s-au implicat membrii echipei şi voluntarii în rezolvarea problemelor semnalate prin proiectul propus, care va fi contribuţia voluntarilor la dezvoltarea pe mai departe a proiectului), susţinerea publică a proiectului (în ce măsură proiectul a obţinut sau poate obţine mai mult suport public şi poate implica mai mulţi voluntari; în ce măsură proiectul implică conlucrarea cu autorităţile publice şi cu societatea civilă) și raportul investiţie – rezultate (în ce măsură resursele implicate de punerea în practică a proiectului, umane, materiale şi de timp, au produs efecte pozitive pe măsură şi de durată asupra membrilor comunităţii şi asupra beneficiarilor proiectului).