Atenție: Anul acesta, începând cu luna mai, vă invităm să fiți alături de noi pentru o nouă inițiativă „Europa, casa noastră”.Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut și au participat la ediția precedentă!

Programul PROGRESS în Uniunea Europeană

Tema abordată în acest proiect prezintă problema discriminării în cazul numeroaselor persoane din cadrul Uniunii Europene ce se confruntă cu discriminarea pe motive de rasă sau origine etnică,religie, handicap, orientare sexuală, vârstă sau sex. Cu toate acestea, o mare parte nu cunoaște legislația existentă, menită să asigure protecție împotriva acestei discriminări. Anul European 2007 al Egalității de Şanse pentru Toți a dat un nou imbold dezvoltării politicii și acțiunii în domeniul egalității, la nivel european. La 1 ianuarie 2007, un nou Program pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială (PROGRESS) a preluat ștafeta de la Programul de acțiune comunitară pentru combaterea discriminării (2001-2006). Organizațiile neguvernamentale (ONG-urile) din domeniul egalității și nediscriminării joacă un rol dublu în combaterea discriminării.În primul rând, oferă adesea asistență și consultanță directă victimelor discriminării și persoanelor care sunt supuse cel mai mult riscului de tratament incorect. De asemenea, își utilizează experiența de la fața locului pentru a furniza informații valoroase politicii de combatere a discriminării de la toate nivelurile. Cooperarea la nivel european cu ONG-urile și cu rețelele de ONG-uri este reciproc avantajoasă în ambele situaţii. În baza programului PROGRESS, care a început în ianuarie 2007,au fost semnate acorduri de parteneriat pentru sprijin financiar cu rețele-umbrelă cheie și cu alte organizații valoroase de la nivel european. Astfel, Uniunea Europeana îşi propune prin acest program, ocuparea forţei de muncă şi egalitatea de şanse, programul contribuind la realizarea strategiei privind creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. În opinia mea, o problemă trebuie luată în discuţie daca aceasta are ,, impact asupra vieţii politice, sociale sau economice, să contribuie la înţelegerea unui lucru care afectează în mod semnificativ viaţa multor persoane sau la înţelegerea şi prezicerea unor evenimente benefice sau malefice” (Phillip Shively citat de King, Keohane şi Verba). Discriminarea este o astfel de problemă socială, ce are un puternic impact asupra pieţei muncii. Acest proiect aduce în discuţie o importantă problemă prezentă nu numai în Uniunea Europeană. Totuşi, Uniunea Europeană îşi propune prin programul PROGRESS, să reducă efectele negative si urmările discriminării. Nume : Nedelcu Bianca Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” , Botoşani Profesor coordonator : Barczak Dana